STIG SOM RÅDGIVER

Gjennom kurs og kreative workshopper har Stig de siste 25 årene hjulpet flere hundre virksomheter med å designe og legge til rette for idéutvikling, bygget sterkere idékulturer og sørget for at idéer blir materialisert i løsninger.

 

I tillegg har Stig vært med på oppstart av et titalls virksomheter, kjøp og salg av selskaper og omstilling av bedrifter. Gjennom disse prosjektene har han tilegnet seg mye operativ kunnskap om endrings- og utviklingsprosesser.

 

Disse erfaringene deler Stig med virksomheter gjennom et litt lenger kolsulentløp, og han har til enhver tid 3–5 slike prosjekter gående. De siste årene har blant andre Hegnar Media, Høgskolen på Lillehammer, Dagens Næringsliv, Møllerens, IF Forsikring, Ungt Entreprenørskap og Top Temp Rekruttering brukt Stig som rådgiver.

Spørsmål? Kontakt Stig Hjerkinn Haug

 

48003333 | stig@stigogstein.no

Stig-som-rådgiver

FRA VÅR WORKSHOP