KURS

Gjennom kursene våre lærer vi mer enn gjerne bort vår metodikk og våre kreative verktøy.

 

På kursene har vi både teoretisk og praktisk gjennomgang av vår arbeidsmetodikk, «Stig og Stein-metoden». Kreative teknikker og design av effektive idémøter på egen arbeidsplass er noe av innholdet i våre kursmoduler.

 

Når dere drar tilbake til arbeidsplassen etter kurs med Stig og Stein, skal alle være rustet til å være både gode ledere og gode deltagere i idémøter. Det generer flere og bedre idéer! Kurs kan bestilles for grupper med 5 eller flere deltagere.

Spørsmål? Kontakt Tale Bryn Teigene

 

48230260 | taleg@stigogstein.no

Kurs

VÅRE KUNDER SIER

FRA VÅR WORKSHOP